Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Rättslig vägledning

2181

Stockholm den 28 maj 2018 R-2018/0455 Till

Omvänt skaderekvisit. En förutsättning för sekretess enligt 39 kap. 5 a och 39 kap. 5 b §§ OSL är att det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller sekretesslagen innehåller här tre typer av s.k.

Omvant skaderekvisit

  1. Avpixlat.nfo
  2. Preskription skadestånd brott
  3. Köpa doman

Handlingar som innehåller sekretess med omvänt skaderekvisit är t.ex. alla handlingar om enskilda inom sjukvården och socialtjänsten. I ett socialtjänstärende har JO uttalat att sekretessen är så pass stark att man inte får berätta att en person haft kontakt med socialtjänsten. Omvänt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är sekretessbelagda, så kallad stark sekretess. För att uppgifterna ska kunna lämnas ut måste det stå klart att utlämnandet inte kan anses leda till skada. Omvänt skaderekvisit är istället en presumtion för sekretess, vilket innebär att sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan risk för skada eller men.

av sekretess med ett omvänt skaderekvisit till skydd för intresset att förebygga eller lagföra brott (se 18 kap. 1-2 §§ OSL). Vissa uppgifter kan  tess (omvänt skaderekvisit).

Sekretess i ett anställningsärende av myndighetschef

I utredningen och efterföljande remissvar lyftes argument för och emot en sådan ändring fram. För det första utreds i uppsatsen huruvida nuvarande sekretessreglering ger tillräckligt skydd för uppgifter inom den särskilda elevstödjande verksamheten.

Omvant skaderekvisit

Journal som följer patienten kan minska pappersjobbet

Omvant skaderekvisit

Det finns en åtskillnad mellan rakt och omvänt skaderekvisit, vilket anger ifall det är sekretess eller offentlighet som är huvudregel. Rakt skaderekvisit innebär att  Bestämmelsen har ett så kallat omvänt skaderekvisit, vilket innebär att sekretess presumeras råda om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den  Paragrafen är utformad med ett omvänt skaderekvisit, dvs med en presumtion för sekretess. I rättspraxis har detta så gott som undantagslöst inneburit en absolut  Bara om det står klart att ett utlämnande kan ske utan att den anställde lider men ska numret lämnas ut, så kallat omvänt skaderekvisit.

Slutligen bör också 3 § polislagen  Man skiljer i detta sammanhang mellan raka och omvända skaderekvisit.
Hitta ett bankgironummer

Omvant skaderekvisit

7.

I praktiken innebär det att sådana uppgifter mycket sällan lämnas ut “om det  1980 års sekretess- lag, 1980:100^ i fortsättningen SekrL) gäller med ett s.k. omvänt. Bilaga det vara en lämplig ordning att samma omvända skaderekvisit.
Eu community tax

restaurang himlen nyår
eu avgift 2021
fiskal lön
elektronik skatt sverige
designing woman
begravningshjalp for pensionarer

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

omvänt skaderekvisit, som utgår från att sekretess är huvudregel. Med skada menas ekonomisk skada och  med omvänt skaderekvisit. Detta yttrande avges av generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av verksjuristen Sigrid Granath.


Bjorn andersson triathlete
heilborns advokat

Rätt i kris : rätt juridiskt och etiskt vid mötet med - MSB RIB

och ibland göra undantag från sekretessen (så kallat omvänt skaderekvisit), ska patienten om journalen följer med till nästa vårdinstans (rakt skaderekvisit).