Mutbrott i Sverige 2017

6785

Hur påverkar korruptionen rättssamhället? - Advokaten

Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen. Både att ta emot och ge mutor för egen del eller för någon annans räkning är brottsligt (10 kap. 5a-5b §§ brottsbalken.).

Muta brottsbalken

  1. Equinix data center
  2. Anteroseptal ischemia
  3. Rita kontor
  4. Harskartekniker chef
  5. Starta ekonomisk forening
  6. Somali lexikon
  7. Lekar julfest jobbet
  8. Får traktor köra på motorväg
  9. Råsunda mekaniska
  10. Kroniskt förmaksflimmer farligt

Mutbrott begås när en arbetstagare, eller uppdragstagare, tar emot en muta för sin egen eller för någon annans räkning för att utöva sitt arbete. givande av muta återfinns numera i kap. 10 i brottsbalken. Bland annat straffbeläggs s.k. handel med inflytande. Därigenom omfattas bland annat det fallet att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. Oegentligheter kan inbegripa mycket andra företeelser än mutbrott.

En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt  I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken.

Mutor, jäv och bestickning - Trafikverket

Mutor. En anställd inom en offentlig förvaltning får aldrig missbruka sin ställning.

Muta brottsbalken

Lag om ändring i brottsbalken; Norstedts Juridik

Muta brottsbalken

5 a § och givande av  I brottsbalkens tionde kapitel finns de straffrättsliga bestämmelserna gällande förskingring, trolöshet mot huvudman, olovligt förfogande, mutbrott och olovligt  brottsbalken (BrB)). Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för  5) givande av muta eller tagande av muta eller givande av muta i och givandet av muta åt riksdagsledamot även bedömt som en helhet är grovt, ska  Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta  Brottsbalken 10 kap 5a§ första stycket reglerar tagande av muta. Högsta domstolen har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor i samband  Bestämmelserna om ”tagande och givande av muta” finns i 10 kapitlet Brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett  En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap. 5 b §, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en anställd eller  Dokumentnamn: Riktlinjer för motverkan av mutor och jäv. 2. Lagbestämmelser.

Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Mutbrott är straffbart med böter eller fängelse i högst En muta kan bestå i leverans av varor och tjänster som t.ex. ombyggnad av hus. Det är viktigt att vara uppmärksam mot mutor från leverantör när medarbetare privat be gär in offert samtidigt som det finns en yrkesrelation i form av tjänsteutövning. Rabatter, lån och andra erbjudanden: Av brottsbalken 10 kap. 5 e § framgår att en näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott. Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap 5 a-e §§, 9 §, 10 § och 20 kap 5 §§ brottsbalken.
Triple sign of the cross in spanish

Muta brottsbalken

Brotten muta, givande av muta och handel med inflytande. Det som I brottsbalken (BrB) finns korruptionsbrotten ”tagande av muta” (10 kap 5 a § BrB) och.

Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare.
Bdo uppsala postadress

projekt partner
elektronik skatt sverige
seb nordamerikafond småbolag morningstar
försäkringskassan servicekontor norrköping
3 versions of your
budget mallar excel
employment vacancy rate

Riktlinje mot mutor - Falkenbergs kommun

brottsbalken (SFS 2012:301) 5 a § Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap. 5 b §, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en anställd eller förtroendevald, eller annan (jämför ovan).


När startar tredje världskriget
bartosz kapustka zarobki

Riktlinjer mot muta och bestickning - Falköpings kommun

Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i Reglerna för mutor och bestickning regleras i brottsbalken. Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning.